Digitalna transformacija je neminovnost pred kojom se nalaze kompanije. One koje se ne prilagode na žalost će propasti.