Današnja tema je trenutna dilema mnogima – Facebook ili YouTube video marketing? YouTube je pretrpan sadržajem koji se uvećava u svakoj sekundi, i time što je vodeća video platforma postovi koji se boostuju u najvecem slucaju iritiraju ljude i kvare sam doživljaj gledanja video sadržaja. Pogledajte video do kraja da bi ste culi par mojih saveta za korišcenje ovog video marketinga.