Znam da svako ko u ovom trenutku ne pokušava da izgradi svoj brend i izgradi refleksiju sebe na društveim mrežama – vrlo greši. Ako budete želeli da stvorite biznis, nađete posao, želite da dobijete unapređenje, ili želite da dođete do keša – sve će ovo biti užasno povezano sa njihovom idejom da li si ti vredan toga i kako te javnost percipira.