Instagram Story je vrlo važan jer čim otvorimo ovu aplikaciju naša pažnje je usmerena na story-e. Pomoću statiska koje nam nudi Instagram, vi možete da zaključite šta i kako da postujete – na primer ako imate puno “exita” ili “forwarda” znači da vaš sadržaj nije zanimljiv vašim follower-ima.