Šta raditi marketing-wise ako ste na tržištu gde postoji ogroman konkurent? Ukoliko znate strategije i taktike vašeg protivnika, onda možete čak i da ga pobedite. Velike firme su veoma inertne, za njih su društvene mreže nova i nepoznata stvar. Ono što većina malih preduzeća greši jeste što kopiraju šta rade njihovi protivnici na društvenim mrežama, umesto da nađu svoj jezik i način na koji komuniciraju sa potrošačima i grade comunity.