Heštegovi su postali praktično obavezan sastavni deo postova na svim društvenim mrežama, ali ljudi masovno ne razumeju njihovu svrhu i kako da ih koriste u svom poslovanju. Veliki broj firmi želi da investira u sopstveni hešteg, pa se postavlja pitanje koliko je to uopšte korisno. Potrebno je pratiti i koristiti već popularne heštegove i analizirati na kojim društvenim mrežama ih koristiti.