Instagram video pruža brendovima mogućnost da se izraze na još jedan način. Firme moraju da postanu virtuozi u pravljenju minijaturnih video poruka. Kompanije koje se sada ne uključe na platforme kao što su Vine.co, Snapchat.com i Instagram će nažalost biti sve irelevantnije.