Najviše pitanja dobijam oko Facebook-a šta i kako treba postavljati. Moj predlog za svakoga ko vodi Facebook stranicu jeste da napravi strategiju kojom će se voditi pri izbacivanju sadržaja. Budite kreativni i smislite rubrike za svaku od ciljnih grupa koju imate. Pre svakog izbacivanja prvo razmislite koji efekat želite da ostvarite sa ovim postom.