Karatak opis onovnih pojmova internet prodaje. Šta je ROI i zašto je toliko bitan. Šta je customer lifetime value i customer acquisition cost i zašto su ti pojmovi toliko bitni.