Ovaj video je posvećen trendovima i promenama koje će se desiti u mrketingu na društvenim mrežama u 2016. Ja se nadam da će mali privrednici da shvate koliko je ovo velika prilika za njihovo reklamiranje i kontakt sa novim musterijama uz pomoć kojih bi digli preduzeće na viši nivo. Sami alati za targetiranje nove publike biće sve bolji i lakši za korišćenje. Pogledajte video da bi ste čuli sve što imam da kažem vezano za ovu temu.