Instagram je vizuelna platforma na kojoj treba postavljati što bolje fotografije kako bi one same imale veći reach i broj lajkova. U videu pogledajte par mojih saveta na koje sve načine možete da koristite Instagram kao odlican alat u marketing strategiji.